Translate

แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ กิจกรรม แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ กิจกรรม แสดงบทความทั้งหมด

วงดนตรีไทยยุวชน วัดพุกระโดน อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

08:36:00
วงดนตรีไทยยุวชน วัดพุกระโดน อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก วงดนตรีไทยยุวชน วัดพุโดน อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก รับเล่นดนตรีไทยในง...Read More

ประมวลภาพบรรยากาศภายในงานพิธีปั้นหลวงพ่อทันใจ

11:19:00
ประมวลภาพบรรยากาศภายในงานพิธีปั้นหลวงพ่อทันใจ ณ วัดพุกระโดน อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 วันเดียวเสร็จ...Read More

ประมวลภาพบรรยากาศภายในงานปริวาสกรรม ณ วัดพุกระโดน ประจำปี 2559

09:08:00
ประมวลภาพบรรยากาศภายในงานปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรมเนกขัมมจาริณี ณ วัดพุกระโดน อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2559 จัดขึ้นระหว่า...Read More
รูปภาพธีมโดย simonox. ขับเคลื่อนโดย Blogger.