Translate

ขอเชิญร่วมพิธีงานปริวาสกรรม ณ วัดพุกระโดน ประจำปี 2566

ขอเชิญร่วมพิธีงานปริวาสกรรม ณ วัดพุกระโดน ประจำปี 2566

ขอกราบอาราธนา พระภิกษุ สามเณร เข้าอยู่ปริวาสกรรม ประพฤติฏฐานวิธี และขอเจริญพร อุบาสก อุบาสิกา เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ในวันที่ 1- 10 พฤศจิการยน 2566 รวม 9 คืน 10 วัน (หลังออกพรรษา 3 วัน) ณ วัดพุกระโดน ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก จัดแบบเรียบง่ายเพื่ออนุเคราะห์พระภิกษุที่ต้องการชำระศีลให้หมดจดก่อนจะลาสิกขาหรือก่อนจะรับกฐิน สถานที่สัปปายะสะดวกสบาย ที่จำวัดมีแท่นปูน เตรียมกรดหรือโดม บาตร และของใช้ที่จำเป็นมาให้พร้อม บิณฑบาตรในวัดตลอดงาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

พระครูอาทรธรรมประพุฒิ เจ้าอาวาสวัดพุกระโดน โทรศัพท์ 089-929-4971

รูปอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพธีมโดย simonox. ขับเคลื่อนโดย Blogger.