Translate

ขอแจ้งให้พระภิกษุสงฆ์ และอุบาสก อุบาสิกา นักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ได้ทราบ เนื่องจากปีนี้มีโรคระบาดเกิดขึ้นในประเทศไทย และทั่วโลก ดังนั้นการจัดงานปริวาสกรรมในปีนี้ของวัดพุกระโดน ขอเลื่อนจากวันที่ 9 พ.ค. ไปเป็น วันที่ 5 ต.ค.63 หลังออกพรรษา 2 วัน ตรงกับวัน แรม 3 ค่ำ เดือน 11 จึงขอแจ้งให้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายให้ทราบ และได้โปรดแชร์ และบอกต่อ ๆ ไปด้วย จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

ขอเชิญร่วมพิธีงานปริวาสกรรม ณ วัดพุกระโดน ประจำปี 2563

08:14:00
ขอเชิญร่วมพิธีงานปริวาสกรรม ณ วัดพุกระโดน ประจำปี 2563 กราบอาราธนาพระภิกษุเข้าอยู่ปริวาสกรรม ประพฤติวุฏฐานวิธี  และขอเชิญเจริญพรอุบาสก...Read More

ขอเชิญบรรพชาอุปสมบทหมู่

08:35:00
ขอเชิญบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระกนิษฐาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 1-15 เมษายน ...Read More

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดพุกระโดน

07:53:00
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดพุกระโดน ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ในคืนวันที่ 31ธันวาคม 2562 เวลา 2...Read More

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลาการเปรียญ

10:13:00
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลาการเปรียญ ณ วัดพุกระโดน ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก หม...Read More

ขอเชิญร่วมพิธีงานปริวาสกรรม ณ วัดพุกระโดน ประจำปี 2562

08:10:00
ขอเชิญร่วมพิธีงานปริวาสกรรม ณ วัดพุกระโดน ประจำปี 2562 กราบอาราธนาพระภิกษุเข้าอยู่ปริวาสกรรม ประพฤติวุฏฐานวิธี  และขอเชิญเจริญพรอุบาสก ...Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทความที่ได้รับความนิยม

พระพุทธเจ้าตรัสว่า โลกนี้ไม่มีใครเกิด ไม่มีใครตาย ตัวเราเองก็เช่นกัน ไม่มีเกิดไม่มีตาย ส่วนที่เราเห็นว่ามันเกิดและมันตายนั้น ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตัวเรา มันเป็นเพียงจิตเท่านั้นที่เกิดและตาย หรือเกิดดับ เกิดดับ นับภพนับชาติไม่ได้
รูปภาพธีมโดย simonox. ขับเคลื่อนโดย Blogger.