Translate

ขอเชิญร่วมพิธีงานปริวาสกรรม ณ วัดพุกระโดน ประจำปี 2566
ขอกราบอาราธนา พระภิกษุ สามเณร เข้าอยู่ปริวาสกรรม ประพฤติฏฐานวิธี และขอเจริญพร อุบาสก อุบาสิกา เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ในวันที่ 1- 10 พฤศจิการยน 2566 รวม 9 คืน 10 วัน (หลังออกพรรษา 3 วัน) ณ วัดพุกระโดน ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก จัดแบบเรียบง่ายเพื่ออนุเคราะห์พระภิกษุที่ต้องการชำระศีลให้หมดจดก่อนจะลาสิกขาหรือก่อนจะรับกฐิน สถานที่สัปปายะสะดวกสบาย ที่จำวัดมีแท่นปูน เตรียมกรดหรือโดม บาตร และของใช้ที่จำเป็นมาให้พร้อม บิณฑบาตรในวัดตลอดงาน
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พระครูอาทรธรรมประพุฒิ เจ้าอาวาสวัดพุกระโดน โทรศัพท์ 089-929-4971

ขอเชิญร่วมบุญทอดกฐินสร้างศาลา ณ วัดพุกระโดน วันที่ 11-12 พ.ย. 2566

13:28:00
ขอเชิญร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพุกระโดน วันที่ 11-12 พ.ย. 2566 ขอเชิญผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพุกระโดน ต.ไทรย้อย อ.เนินม...Read More

ขอเชิญร่วมพิธีงานปริวาสกรรม ณ วัดพุกระโดน ประจำปี 2566

09:07:00
ขอเชิญร่วมพิธีงานปริวาสกรรม ณ วัดพุกระโดน ประจำปี 2566 ขอกราบอาราธนา พระภิกษุ สามเณร เข้าอยู่ปริวาสกรรม ประพฤติฏฐานวิธี และขอเจริญพร อุบาสก ...Read More

ขอเชิญร่วมพิธีงานปริวาสกรรม ณ วัดพุกระโดน ประจำปี 2563

08:14:00
ขอเชิญร่วมพิธีงานปริวาสกรรม ณ วัดพุกระโดน ประจำปี 2563 กราบอาราธนาพระภิกษุเข้าอยู่ปริวาสกรรม ประพฤติวุฏฐานวิธี  และขอเชิญเจริญพรอุบาสก...Read More

ขอเชิญบรรพชาอุปสมบทหมู่

08:35:00
ขอเชิญบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระกนิษฐาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 1-15 เมษายน ...Read More

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดพุกระโดน

07:53:00
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดพุกระโดน ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ในคืนวันที่ 31ธันวาคม 2562 เวลา 2...Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทความที่ได้รับความนิยม

พระพุทธเจ้าตรัสว่า โลกนี้ไม่มีใครเกิด ไม่มีใครตาย ตัวเราเองก็เช่นกัน ไม่มีเกิดไม่มีตาย ส่วนที่เราเห็นว่ามันเกิดและมันตายนั้น ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตัวเรา มันเป็นเพียงจิตเท่านั้นที่เกิดและตาย หรือเกิดดับ เกิดดับ นับภพนับชาติไม่ได้
รูปภาพธีมโดย simonox. ขับเคลื่อนโดย Blogger.