Translate

ประมวลภาพบรรยากาศภายในงานปริวาสกรรม ณ วัดพุกระโดน ประจำปี 2559

ประมวลภาพบรรยากาศภายในงานปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรมเนกขัมมจาริณี ณ วัดพุกระโดน อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2559
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-18 พ.ค.2559 รวม 9 คืน 10 วัน ขออนุโมทนาจ้า

                           รูปภาพธีมโดย simonox. ขับเคลื่อนโดย Blogger.