Translate

ขอเชิญร่วมพิธีงานปริวาสกรรม ณ วัดพุกระโดน ประจำปี 2563

ขอเชิญร่วมพิธีงานปริวาสกรรม ณ วัดพุกระโดน ประจำปี 2563
กราบอาราธนาพระภิกษุเข้าอยู่ปริวาสกรรม ประพฤติวุฏฐานวิธี  และขอเชิญเจริญพรอุบาสก  อุบาสิกา เข้าร่วมปฏิบัติธรรม  ในระหว่างวันที่  9-18  พฤษภาคม 2663  นี้  จัดเป็นประจำทุกปี ณ วัดพุกระโดน อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 38 ซึ่งเป็นปีมหามงคลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสพระบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่ 10

"ทุกปีก็จะมีพระภิกษุ สามเณรมาร่วม ประมาณ  150  รูป  และ อุบาสก อุบาสิกามาร่วมบวชเนกขัมมะถือศีล 8 ประมาณ  100  กว่าคน"

สอบถามข้อมูลหรือร่วมถวายน้ำดื่ม  น้ำปานะ  อาหาร แจ้งความประสงค์ได้ที่
เจ้าอาวาสวัดพุกระโดน 089-9294971  พระครูอาทรธรรมประพุฒิ
ขอเจริญพร

ขอแจ้งให้พระภิกษุสงฆ์ และอุบาสก อุบาสิกา นักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ได้ทราบ เนื่องจากปีนี้มีโรคระบาดเกิดขึ้นในประเทศไทย และทั่วโลก ดังนั้นการจัดงานปริวาสกรรมในปีนี้ของวัดพุกระโดน ขอเลื่อนจากวันที่ 9 พ.ค. ไปเป็น วันที่ 5 ต.ค.63 หลังออกพรรษา 2 วัน ตรงกับวัน แรม 3 ค่ำ เดือน 11 จึงขอแจ้งให้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายให้ทราบ และได้โปรดแชร์ และบอกต่อ ๆ ไปด้วย จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ
รูปภาพธีมโดย simonox. ขับเคลื่อนโดย Blogger.