Translate

งานปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรมเนกขัมมจาริณี ประจำปี 2559

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลาการเปรียญ
วัดพุกระโดน ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

หมายกำหนดการ
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 แรม 6 ค่ำ เดือน 11 ตั้งองค์กฐินที่ศาลาการเปรียญหลังใหม่
เวลา 17.00 น. เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐิน

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 แรม 7 ค่ำ เดือน 11
เวลลา 09.00 น. ทำการแห่ผ้ากฐิน ถวายผ้ากฐินและบริวารกฐิน
ด้วยวัดพุกระโดน ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ขึ้นทดแทนหลังเก่า เป็นศาลาหลังใหม่เป็นศาลาแบบก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการปั้นหน้าบัน(ตามรูปภาพ) ซึ่งทางวัดยังขาดปัจจัยในการก่อสร้างอีกเป็นจำนานมาก จึงขอบอกบุญมายังผู้ใจบุญทั้งหลาย ได้ร่วมกันทอดกฐินสามัคคี ตามวันและเวลาดังกล่าว เพื่อก่อสร้างศาลาการเปรียญให้แล้วเสร็จ เพื่อใช้ในการทำศาสนากิจทางพระพุทธศาสนา และเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาให้เจริญขึ้นยิ่งๆสืบต่อไป

ขอคุณงามความดีของท่านทั้งหลาย และสิ่งศักดิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไป เทอญ

คณะกรรมการและไวยาวัจกรวัดพุกระโดน
นายสง่า อุปนันท์
นายทวีศักดิ์ จันทร์ โชติ
นายแกละ ยูรยาตร์
ผู้ใหญ่อัญชลี บุญนาที
ผู้ใหญ่จิตร ตาลศิริ
ผู้ช่วยสมจิตร แช่มรัมย์
ผู้ช่วยสมยศ เพ็ญโพธิ์
ผู้ช่วยชิน มั่นใจ

ประธานสายบริษัท สตีลฟอร์มเมอร์
คุณสมบูรณ์ สัตย์ธรรม
คุณจำรัส เจียรนัย

คณะกรรมการ
พนักงานบริษัท สตีลฟอร์มเมอร์ ทุกๆท่าน

วัดพุกระโดน โทรศัพท์ 089-929-4971, 084-593-9385

งานปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรมเนกขัมมจาริณี ประจำปี 2559
ขอกราบอาราธนาพระภิกษุ-สามเณร และอุบาสก-อุบาสิกา ร่วมงานปริวาสกรรม ประพฤติวัตร ปฏิบัติธรรม ณ วัดพุกระโดน  ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก กำหนดงาน 9-18 พ.ค.2559 รวม 9 คืน 10 วัน หรือท่านที่ต้องการรับเป็นเจ้าภาพอาหาร น้ำปานะ หรือข้าวต้มตอนเช้า ก็แจ้งมาได้ที่วัด ที่เบอร์โทรศัพท์ 084-5939385 ทุกปีจะมีพระมาร่วมอยู่ปาริวาสกรรม ร่วม 200 รูป และอุบาสกอุบาสิกา ร่วม 100 คน ถ้ามาร่วมบุญด้วยตัวเองไม่ได้ก็โอนปัจจัยมาร่วมบุญได้ ที่ ธ.กรุงไทย สาขาสากเหล็ก ชื่อวัดพุกระโดน เลขบัญชี  636-0-08067-2 อนุโมทนาบุญร่วมกันได้เลยจ้า


วัดพุกระโดนมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคี ในวันที่ 22-23 ตุลาคม 2559
เพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลาการเปรียญให้สำเร็จลุล่วงไป ซึ่งทางวัดยังขาดปัจจัยในการก่อสร้างอยู่อีกมาก การดำเนินการก่อสร้างในช่วงนี้อยู่ในระหว่างการติดตั้งช่อฟ้าใบระกา และมุงหลังคา ตอนนี้ยังขาดกระเบื้องที่จะมุงหลังคาอีกมากประมาณ หนี่งหมื่นแผ่น ราคาแผ่นละ 77 บาท เป็นกระเบื้อเซรามิคตราช้าง หรือจะร่วมบริจาคปัจจัยในการก่อสร้างในด้านอื่นๆ ก็ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญได้ร่วมบุญในการทอดกฐินในครั้งนี้ร่วมกัน ขออนุโมทนา


งานปั้นพระเจ้าทันใจวันที่ 15 พฤษภาคม 2559
ประดิษฐานไว้ในศาลาอีก 1 องค์ ปั้นวันเดียวเสร็จ
และร่วมสร้างศาลาการเปรียญวัดพุกระโดน และมากราบสักการะพระเจ้าทันใจปรางนาคปรกด้านหน้าศาลาเพื่อขอพร เพื่อเป็นสิริมงคลได้ตลอดเวลาจ้า
รูปภาพธีมโดย simonox. ขับเคลื่อนโดย Blogger.