Translate

ประมวลภาพกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2559

กิจกรรมเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา

  
วัดพุกระโดนและชาวบ้านพุกระโดน บ้านแกงทรายแห่เทียนถวาย 6 วัด ในเขตตำบลไทรย้อย เขต 2 ในวันนี้อนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านด้วยจ้า

 
ทำวัตรเย็นปีนี้โยมรักษาศีลอุโบสถ 35 คน พระจำพรรษา 13 รูป

ก่อนเวียนเทียนก็มอบใบประกาศนักธรรมให้พระ และเด็กที่สอบได้ชั้นตรี โท เอก

 
บวชนาคเสร็จก็ลงอุโบสถฟงัปาฏิโมกข์กันเลยไม่รอช้าวัน. พระนี้มี 2 วัดที่ยังเห็นความสำคัญของการลงอุโบสถเหนือกว่าสิ่งอื่นขออนุโมทนา สาธุ ครับ
รูปภาพธีมโดย simonox. ขับเคลื่อนโดย Blogger.