Translate

วงดนตรีไทยยุวชน วัดพุกระโดน อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

วงดนตรีไทยยุวชน วัดพุกระโดน อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
วงดนตรีไทยยุวชน วัดพุโดน อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก รับเล่นดนตรีไทยในงานทุกงาน ทั้งงานบุญ งานบวช งานสวด งานแต่ง ส่วนค่าจ้างก็แล้วแต่ผู้มีจิตรศรัทธาจะมอบให้แก่ทางวัด โดยค่าจ้างที่ได้จะนำไปเป็นทุนการศึกษาของเยาวชนในคณะวงดนตรีไทย ซึ่งเงินดังกล่าวจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าเล่าเรียนของผู้ปกครองของเยาวชนเหล่านี้ได้ ในระดับหนึ่ง
ด้วยทางวัดพุกระโดนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฝึกฝนเยาวชน ที่จะเจริญเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพและเป็นกำลังหลักของชาติในอนาคต ทางวัดจึงได้ริเริ่มก่อตั้งวงดนตรีไทยขึ้น เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงทักษะทางดนตรีไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีและรากเหง้าของตนเอง โดยมีครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีไทย มีจิตเมตตา ได้ช่วยสั่งสอนและถ่ายทอดวิชาให้ ซึ่งเยาวชนเหล่านี้เมื่อได้ศึกษาในวิชาดังกล่าว ได้แตกฉานในระดับหนึ่ง ก็สามารถใช้วิชาเหล่านี้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง ในวิถีทางที่ตนเองเลือกได้ในอนาคต

ติดต่อการแสดง: เจ้าอธิการรังสัน ธัมมธีโป โทรศัพท์: 084-593-9385
รูปภาพธีมโดย simonox. ขับเคลื่อนโดย Blogger.