Translate

วัดพุกระโดนมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคี ในวันที่ 22-23 ตุลาคม 2559

วัดพุกระโดนมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคี ในวันที่ 22-23 ตุลาคม 2559
เพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลาการเปรียญให้สำเร็จลุล่วงไป ซึ่งทางวัดยังขาดปัจจัยในการก่อสร้างอยู่อีกมาก การดำเนินการก่อสร้างในช่วงนี้อยู่ในระหว่างการติดตั้งช่อฟ้าใบระกา และมุงหลังคา ตอนนี้ยังขาดกระเบื้องที่จะมุงหลังคาอีกมากประมาณ หนี่งหมื่นแผ่น ราคาแผ่นละ 77 บาท เป็นกระเบื้อเซรามิคตราช้าง หรือจะร่วมบริจาคปัจจัยในการก่อสร้างในด้านอื่นๆ ก็ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญได้ร่วมบุญในการทอดกฐินในครั้งนี้ร่วมกัน ขออนุโมทนา


รูปภาพธีมโดย simonox. ขับเคลื่อนโดย Blogger.