Translate

วัดพุกระโดนได้รับรางวัล"วัดร่มเย็น"

รางวัลวัดร่มเย็น
วัดพุกระโดนได้รับรางวัลโครงการพิษณุโลกวัดร่มเย็นได้ที่ 1 ระดับอำเภอ ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่ห์ ส่วนในระดับจังหวัดได้ที่ 7 ได้รับรับโล่ห์เป็นรางวัลชมเชย ขออนุโมทนาญาติโยมทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการร่วมแรงร่วมใจให้วัดได้รับรางวัลในครั้งนี้ สาธุๆ


 
   
รูปภาพธีมโดย simonox. ขับเคลื่อนโดย Blogger.