Translate

ขอเชิญบรรพชาอุปสมบทหมู่

ขอเชิญบรรพชาอุปสมบทหมู่
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระกนิษฐาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 1-15 เมษายน 2563 ณ วัดพุกระโดน ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
กำหนดการ
วันที่ 1 เมษายน 2563 ช่วงเช้าเวลา 08.00 น. ปลงผม ช่วงบ่ายอุปสมบท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
พระครูอาทรธรรมประพุฒิ เจ้าอาวาสวัดพุกระโดน 084-593-9385 ขอเจริญพร
รูปภาพธีมโดย simonox. ขับเคลื่อนโดย Blogger.