Translate

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลาการเปรียญ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลาการเปรียญ
ณ วัดพุกระโดน ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
หมายกำหนดการ
- วันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2562
เวลา 18.00 น. ตั้งองค์กฐิน เจริญพระพุทธมนต์ ฉลององค์กฐิน
- วันอาทิตย์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00 น. แห่กฐิน ทอดกฐิน
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ
สามารถแจ้งความประสงค์ขอตั้งโรงทานเพื่อร่วมทำบุญได้ที่
พระครูอาทรธรรมประพุฒิ เจ้าอาวาสวัดพุกระโดน 089-929-4971
จึงฝากประกาศบอกบุญมาให้ทราบโดยทั่วกัน
รูปภาพธีมโดย simonox. ขับเคลื่อนโดย Blogger.