Translate

ขอเชิญร่วมพิธีงานปริวาสกรรม ณ วัดพุกระโดน ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วมพิธีงานปริวาสกรรม ณ วัดพุกระโดน ประจำปี 2562
กราบอาราธนาพระภิกษุเข้าอยู่ปริวาสกรรม ประพฤติวุฏฐานวิธี  และขอเชิญเจริญพรอุบาสก  อุบาสิกา เข้าร่วมปฏิบัติธรรม  ในระหว่างวันที่  9-18  พฤษภาคม 2662  นี้  จัดเป็นประจำทุกปี ณ วัดพุกระโดน อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 37 ซึ่งเป็นปีมหามงคลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสพระบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่ 10

"ทุกปีก็จะมีพระภิกษุ สามเณรมาร่วม ประมาณ  150  รูป  และ อุบาสก อุบาสิกามาร่วมบวชเนกขัมมะถือศีล 8 ประมาณ  100  กว่าคน"

สอบถามข้อมูลหรือร่วมถวายน้ำดื่ม  น้ำปานะ  อาหาร แจ้งความประสงค์ได้ที่
เจ้าอาวาสวัดพุกระโดน 089-9294971  พระครูอาทรธรรมประพุฒิ
ขอเจริญพร
รูปภาพธีมโดย simonox. ขับเคลื่อนโดย Blogger.