Translate

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดพุกระโดน ในคืนวันที่ 31ธันวาคม 2562 เวลา 21.00 น. จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตของตนเองและคนที่คุณรัก จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดพุกระโดน

07:53:00
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดพุกระโดน ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ในคืนวันที่ 31ธันวาคม 2562 เวลา 2...Read More

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลาการเปรียญ

10:13:00
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลาการเปรียญ ณ วัดพุกระโดน ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก หม...Read More

ขอเชิญร่วมพิธีงานปริวาสกรรม ณ วัดพุกระโดน ประจำปี 2562

08:10:00
ขอเชิญร่วมพิธีงานปริวาสกรรม ณ วัดพุกระโดน ประจำปี 2562 กราบอาราธนาพระภิกษุเข้าอยู่ปริวาสกรรม ประพฤติวุฏฐานวิธี  และขอเชิญเจริญพรอุบาสก ...Read More

ขอเชิญร่วมงานหล่อหลวงพ่อทันใจปางรับมะม่วง

20:53:00
ขอเชิญร่วมงานหล่อหลวงพ่อทันใจปางรับมะม่วง ณ วัดพุกระโดน อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เริ่มปั้นหลวงพ่อ เย็นวันที่ 15 พ.ค. 2561 ถวายหลวงพ่อวัน...Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทความที่ได้รับความนิยม

พระพุทธเจ้าตรัสว่า โลกนี้ไม่มีใครเกิด ไม่มีใครตาย ตัวเราเองก็เช่นกัน ไม่มีเกิดไม่มีตาย ส่วนที่เราเห็นว่ามันเกิดและมันตายนั้น ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตัวเรา มันเป็นเพียงจิตเท่านั้นที่เกิดและตาย หรือเกิดดับ เกิดดับ นับภพนับชาติไม่ได้
รูปภาพธีมโดย simonox. ขับเคลื่อนโดย Blogger.