Translate

ขอเชิญร่วมงานปริวาสกรรม ประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมงานปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรมเนกขัมมจาริณี ประจำปี 2561
สืบสานงานพระศาสนา ปริวาสกรรม ปฏิบัติธรรม ประจำปี 2561 ครั้งที่ 36 ณ วัดพุกระโดน ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

- พระครูอาทรธรรมประพุฒ เจ้าอาวาสวัดพุกระโดน เจ้าคณะตำบลไทรย้อย เขต 2 ประธานจัดงาน โทรศัพท์ 089 929 4971, 084 593 9385
- พระอาจารย์มนตรี โกลโล เจ้าอาวาสวัดป่านเรศวร ประธานดำเนินงาน เจ้าพิธี โทรศัพท์ 092 257 1025

ขอกราบอาราธนาพระภิกษุ-สามเณร และอุบาสก-อุบาสิกา ร่วมงานปริวาสกรรม ประพฤติวัตร ปฏิบัติธรรม ณ วัดพุกระโดน  ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก กำหนดงาน 9-18 พ.ค.2561 รวม 9 คืน 10 วัน หรือท่านที่ต้องการรับเป็นเจ้าภาพอาหาร น้ำปานะ หรือข้าวต้มตอนเช้า ก็แจ้งมาได้ที่วัด ที่เบอร์โทรศัพท์ 084-5939385 ทุกปีจะมีพระมาร่วมอยู่ปาริวาสกรรม ร่วม 200 รูป และอุบาสกอุบาสิกา ร่วม 100 คน ถ้ามาร่วมบุญด้วยตัวเองไม่ได้ก็โอนปัจจัยมาร่วมบุญได้ ที่ ธ.กรุงไทย สาขาสากเหล็ก ชื่อวัดพุกระโดน เลขบัญชี  636-0-08067-2 อนุโมทนาบุญร่วมกันได้เลยจ้า


รูปภาพธีมโดย simonox. ขับเคลื่อนโดย Blogger.