Translate

พระอาจารย์รังสันได้รับพระราชสัญญาบัติ พัดยศและผ้าไตร

พระอาจารย์รังสันได้รับพระราชสัญญาบัติ พัดยศและผ้าไตร
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระอาจารย์รังสัน ธมฺมทีโป เจ้าอาวาสวัดพุกระโดน ได้รับแต่งตั้งพระราชทานสัญญาบัติ พัดยศและผ้าไตร  ในพระราชทินนาม "พระครูอาทรธรรมประพุฒิ" จึงแจ้งญาติโยมได้ทราบโดยทั่วกัน


รูปภาพธีมโดย simonox. ขับเคลื่อนโดย Blogger.