Translate

งานปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรมเนกขัมมจาริณี ประจำปี 2559

งานปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรมเนกขัมมจาริณี ประจำปี 2559
ขอกราบอาราธนาพระภิกษุ-สามเณร และอุบาสก-อุบาสิกา ร่วมงานปริวาสกรรม ประพฤติวัตร ปฏิบัติธรรม ณ วัดพุกระโดน  ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก กำหนดงาน 9-18 พ.ค.2559 รวม 9 คืน 10 วัน หรือท่านที่ต้องการรับเป็นเจ้าภาพอาหาร น้ำปานะ หรือข้าวต้มตอนเช้า ก็แจ้งมาได้ที่วัด ที่เบอร์โทรศัพท์ 084-5939385 ทุกปีจะมีพระมาร่วมอยู่ปาริวาสกรรม ร่วม 200 รูป และอุบาสกอุบาสิกา ร่วม 100 คน ถ้ามาร่วมบุญด้วยตัวเองไม่ได้ก็โอนปัจจัยมาร่วมบุญได้ ที่ ธ.กรุงไทย สาขาสากเหล็ก ชื่อวัดพุกระโดน เลขบัญชี  636-0-08067-2 อนุโมทนาบุญร่วมกันได้เลยจ้ารูปภาพธีมโดย simonox. ขับเคลื่อนโดย Blogger.